ความเป็นมา

       วันที่ 3 กรกฏาคม 2545 ก่อตั้งธุรกิจในนาม "ร้านโฮมเคมีคอล"  และ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  จดทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคล " ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมเคมีคอล "  ดำเนินธุรกิจบริการกำจัด และป้องกันปลวก แมลง ด้วยระบบเหยื่อ ตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีเขตให้บริการทั่วภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       "ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี "
                    

พันธกิจ

" เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพการบริการให้ดีที่สุด ต่อลูกค้า "


        นโยบายการให้บริการ

   1. ดำเนินธุรกิจงานบริการด้วย "ความซื่อสัตย์" ตลอดสัญญาต่อลูกค้า และคู่ค้าร่วมธุรกิจ

 2.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ที่ "ผ่านการรับรองจาก อย. เท่านั้น"

 3.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่มี "คุณภาพระดับพรีเมี่ยม" และ "มีความปลอดภัยสูง"


 4.เราจะไม่เน้น "การลดราคา" เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ จนมีผลทำให้การบริการและ "ประสิทธิภาพการกำจัดปลวก ด้อยลง"โดยเราจะมุ่งเน้นการให้ "บริการที่ดี" และ "ประสิทธิภาพการป้องกัน-กำจัดปลวก" อย่างเต็มที่

 การพัฒนา

ปี 2545    
เริ่มก่อตั้งธุรกิจในนาม "ร้านโฮมเคมีคอล"  จ.นครสวรรค์

ปี 2554
    เปลี่ยนในนามนิติบุคคล  " หจก.โฮมเคมีคอล " สำนักงานใหญ่นครสวรรค์ ดูแลลูกค้า 5 จังหวัดใกล้เคียง
 
ปี 2556    ขยาย สาขาที่ 1 จ.พิษณุโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 5 จังหวัดใกล้เคียง
 
ปี 2557    ขยาย สาขาที่ 2 จ.สุพรรณบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 5 จังหวัดใกล้เคียง
 
ปี 2558   ขยาย สาขาที่ 3 จ.อุดรธานี และขอนแก่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 4 จังหวัดใกล้เคียง
               และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
ปี 2559   ขยาย สาขาที่ 4 จ.นครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดใกล้เคียง

ปี 2560   ขยาย สาขาที่ 5 จ.ขอนแก่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดใกล้เคียง

ปี 2562   ขยาย สาขาที่ 6 จ.เพชรบูรณ์  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดูแลลูกค้า 3 จังหวัดใกล้เคียง


 " ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เชื่อมั่น และให้โอกาสเรา ได้ดูแลบ้าน บริษัท ส่วนราชการ มากกว่า 10,000 ราย "
รางวัลที่ยืนยันงานบริการ  มาตรฐานระดับโลก" จาก USA. 

ENSYSTEX Royal Rewards Program 

                                               

                                                

   

                                                            

ใบจดทะเบียนพานิชย์

 

ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองชื่อวัตถุอันตราย

 

ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  
044-003346  

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582    
 
  

   

Visitors: 317,359