ระบบเหยื่อไบโอ 

         ระบบนี้เหมาะสมเฉพาะ "บ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว" โดยทีมช่างจะนำสถานีเหยื่อบนดิน (Above-ground Station) ติดตั้งตรงจุดที่พบปลวก ภายในตัวบ้าน อาคาร  เมื่อกำจัดปลวกรังนี้จนตายต่อเนื่องรังแล้ว หลังจากนั้น จะป้องกัน "ปลวกรังใหม่" ด้วยวิธีการ "ระบบอัดน้ำยา" รอบ ๆ บ้าน อาคาร  ระบบนี้กำจัดปลวกได้ดี โดยเฉพาะสายพันธุ์ Coptotermes  

         สำหรับการเข้าบริการ ในช่วงของระยะกำจัดปลวก (พบปัญหาปลวกเข้าทำลาย)  ประมาณ 2 เดือนแรก  ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการ ติดตั้ง เติมเหยื่อ และตรวจเช็คติดตามผล ทุกระยะ 7-30 วัน (ช่วงแรกทุก 7-10 วัน ) เพื่อประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกที่ดี 

1. ติดตั้งสถานีเหยื่อ 
ติดตั้งสถานีเหยื่อบนดิน (Above-ground Station)  ในตำแหน่งที่พบตัวปลวก

 
2.  การตรวจสอบครั้งที่ 1  (7 - 10 วันหลังจากติดตั้ง)
    การตรวจสอบครั้งแรกจะทำการตรวจสอบ 7 วัน หลังจากการติดตั้ง  ทำการเปิดฝาสถานี ถ้าพบว่าปลวกกำลังกินเหยื่อ ก็ปิดฝาและปิดผ้าเทป  กรณีกล่องเหยื่อพบประชากรปลวกมีการเคลื่อนไหวมาก และพบปริมาณการกินเหยื่อมากกว่า 50 % จะใส่เหยื่อเพิ่มลงในสถานี

  

 
3 .การตรวจสอบซ้ำในครั้งต่อไป  (ทุก ๆ 7-30 วัน)
    ระยะเวลาในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของปลวกในครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินเหยื่อของปลวก และจำนวนเหยื่อที่ใส่ไปในกล่อง  โดยระยะประชากรปลวกได้ถูกกำจัดลงเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งตายยกรัง ในระหว่างการตรวจสอบสถานี ควรทำให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้นรวมทั้งการบรรจุเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวก


4. การตรวจเช็คในกรณีไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวก ระยะตรวจเช็คทุก (3-4  เดือน)
    เมื่อกำจัดปลวกตายต่อเนื่องถึงรังเรียบร้อย จะทำการเจาะอัดน้ำยารอบ อาคาร/บ้าน เพื่อป้องกัน ปลวกภายนอกเข้ามาทำลายภายในตัวบ้าน

 

 

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา 
044-003346   

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   

Visitors: 314,240