ระบบน้ำยาเคมี


ระบบน้ำยาเคมี เป็นระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร ที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบ คลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกัน ปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน


1.ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารโดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน 

2. อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน   เพื่อให้สารเคมีกระจายไปทั่วบริเวณโดยใช้เครื่องอัดที่มีแรงดันสูง

3. หลังจากการทำบริการอัดน้ำยาเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่สภาพใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมมากที่สุด   หรือใช้หัวอุดสแตนเลทปิดรู

 สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  
044-003346 

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826    
  

   

Visitors: 150,652