ระบบ HOMECHEM (น้ำยาเคมี)


ระบบน้ำยาเคมี เป็นระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร ที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบ คลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกัน ปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน


1.ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารโดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน 

2. อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน   เพื่อให้สารเคมีกระจายไปทั่วบริเวณโดยใช้เครื่องอัดที่มีแรงดันสูง


3. หลังจากการทำบริการอัดน้ำยาเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่สภาพใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมมากที่สุด   หรือใช้หัวอุดสแตนเลทปิดรู

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ คุณภาพระดับสากล พรีเมี่ยม

เทมพริด
ม็กซ์ธอร์

 AGENDA 25 EC

 น้ำยาอาเจนด้า 25 EC (Thai Version)

  เทมพริด กำจัดมด แมลง

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  
044-003346 

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   

Visitors: 316,241