ทีมผู้เชี่ยวชาญ


นายสุริยา  เหลากลาง   
 ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกำจัดปลวก ตามหลักวิทยาศาสตร์ 

Homechemical Center

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมเคมีคอล   ดำเนินธุรกิจบริการกำจัด และ ป้องกัน ปลวก แมลง ด้วยหลักวิทยาศาสตร์  ก้าวเป็นผู้นำด้านการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ  โดยมุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และให้ความสำคัญกับทีมงานบริการ ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ จำแนก วิเคราะห์ จัดการปัญหาปลวก แมลงได้อย่างถูกต้อง   

Certificates :  AIB International , Termite Bait  USA. , เทคนิคจัดการแมลงแบบบูรณาการ , TPMA. 

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  044-013594  

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   

Visitors: 317,359