บริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย

•  ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนโดย อย.
•  สารออกฤทธิ์ถูกจัดในรายการสารฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่องค์กร WHO แนะนำ
•  พิสูจน์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ แล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
•  มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
   โฮมเคมีคอล ขอนําเสนอบริการอบละอองฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์มีสารออกฤทธิ์ Peracetic acid ซึ่งถูกจัดในรายการสารฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่องค์กร WHO แนะนำใช้ฆ่าเชื้อไวรัส  กระบวนการผ่านเครื่อง ULV ที่สามารถฉีดพ่นละอองอนุภาคเล็ก สามารถฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย ได้ถึง 99.99%  ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อไวรัส จาก สถาบันจากในยุโรป เอเชีย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังจัดเป็นสารฆ่าเชื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ตกค้างในสิง่แวดล้อม (ข้อมูลจาก US-FDA , USDA , EPA ประเทศสหรัฐอเมริกา)  จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

    โฮมเคมีคอล ใช้วิธีฆ่าเชื้อแบบการอบละอองฆ่าเชื้อ โดยวิธีการทำงานจะใช้เครื่องพ่นละอองฝอย (Misting Sanitizer) พ่นน้ำยาเชื้อ โดยเครื่องพ่น ULV สามารถพ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้สัมผัสกับพื้นที่ผิวให้ได้มากที่สุด หรือในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ตามซอก มุม ต่างๆ และใช้สำหรับ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส สามารถพ่นฆ่าเชื้อ ตามโรงงาน โรงเรียน อนามัย ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ โดยมีละอองละเอียดต่ำกว่า 20 ไมครอน ทำให้ คุณภาพการพ่นมีประสิทธิภาพสูง แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์ ก็สามารถทำได้ ตามความต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้

การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการพ่นฆ่าเชื้อ

• ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่าง ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่สถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
• เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
• ขณะฉีดพ่น ให้นำคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
• ทำบริการพ่นฆ่าเชื้อโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
• หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
• เมื่อเสร็จขั้นตอนการอบฆ่าเชื้อ 30 นาทีแล้ว สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทําความสะอาดพื้นผิว ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยใช้สถานที่ รวมถึงคนใกล้ตัว

 ติดต่อนัด จองคิว
 ฝ่ายบริการบริการอบฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และ แบคทีเรีย
 Hotline : โทร. 081-888-9076
 
 สาขาอุดรธานี : โทร. 099-870-5869
 สาขาสุพรรณบุรี : โทร. 093-1826189


Visitors: 317,360