กำจัดปลวกด้วยฮอร์โมน
กำจัดปลวกด้วยฮอร์โมน


      วิธีการกำจัดปลวกในรูปแบบใหม่ เป็นวิธีกำจัดปลวกที่นักวิทยาศาตร์ได้คิดค้น วิจัยและทดสอบจนมั่นใจครับ  ด้วยการใช้ฮอร์โมนเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเจริญเติบโตปลวก และใช้ฟีโรโมนในการควบคุมปลวก  ทำให้วิธีนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องถึงรัง และไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง สิง่แวดล้อม  จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ของคนที่มีปัญหาปลวกขึ้นภายในบ้าน วิธีกำจัดปลวกวิธีนี้มีชื่อเรียกว่า ระบบกำจัดปลวก Home-Bait

      ระบบกำจัดปลวก Home-Bait   เป็นวิธีที่เลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของปลวก ด้วยการสร้างแหล่งอาหารพิษ หรือเหยื่อกำจัดปลวก ทำให้เกิดการส่งต่ออาหารพิษภายในรังปลวก  ส่งผลให้การกำจัดปลวกได้ทั้งกองทัพปลวก หรือกำจัดได้ทั้งรัง โดยที่ปลวกไม่สามารถรับรู้ถึงอันตรายจากเหยื่อที่ได้กินเข้าไป  นั้นได้เลย 

สำหรับขั้นตอนการกำจัดปลวกด้วยระบบ Home-Bait  เราสามารถแบ่งออกเป็น 3  ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 

      ขั้นตอนที่ 1. การติดตั้งสถานี Home-Bait     

     โดยเราจะเริ่มจากการติดตั้งสถานี  Home-Bait     ในตำแหน่งที่พบปัญหาปลวก   ปลวกจะเข้ามากินเหยื่อพิษ ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกโปรดปรานมากที่สุด เหยื่อพิษที่ใช้กำจัดปลวกนั้น จะไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตราย จึงทำให้สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านของเรา  ไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ก็ตาม

    ขั้นตอนที่ 2   การตรวจเช็คและเติมเหยื่อ

    หลังจากที่เราได้ติดตั้งสถานีเหยื่อ Home-Bait    แล้ว  จนท. จะเข้าตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของปลวกในสถานีเหยื่อ ว่าถึงระยะการกำจัดปลวกระยะใดแล้ว ตรวจเช็คปริมาณของวรรณะต่างๆ ปลวกที่ลดลง   และเติมเหยื่อเพิ่มลงในสถานีในระดับที่เหมาะสม   ส่วนระยะการเข้าตรวจเช็คนี้ จนท.จะเข้าบริการทุกๆ 7-15 วัน ครับจนกว่าจะกำจัดปลวกหมดทั้งรัง

    ขั้นตอนที่ 3   ถอดสถานี Home-Bait    

 ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดปลวกด้วยระบบ Home-Bait  เมื่อ จนท. เข้าตรวจวิเคราะห์ และเติมเหยื่อลงในสถานีอย่างต่อเนื่อง   จนไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ของปลวกในสถานี  และไม่พบปลวกภายในบ้าน  ซึ่งถือว่าการกำจัดปลวกได้เสร็จสิ้นขั้นตอนขอการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ Home-Bait   แล้ว 

        อีก 1 จุดเด่นระบบ Home-Bait   นี้ นั้นคือ เป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบผลของการกำจัดปลวก ว่าอยู่ในระยะการกำจัดปลวกระยะใดแล้ว  จะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหน และการกำจัดปลวกได้ทั้งรังหรือไม่  โดยการดูสัดส่วน ลักษณะของวรรณะของปลวกในสถานีเหยื่อนั้นเอง


 
 


Visitors: 308,609