การเปรียบเทียบระบบเหยื่อ กับระบบน้ำยาเคมี            การเปรียบเทียบ

ระบบอัดน้ำยา

ระบบเหยื่อสถานี
 
ลักษณะการทำงาน
  
     เจาะพื้นอัดน้ำยาลงดิน หรือ อัดน้ำยาเคมีเข้า ระบบท่อ
   ติดตั้งสถานีเหยื่อและเติมเหยื่อในสถานีเหยื่อใน     
   ตำแหน่งที่พบตัวปลวก  ไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสมกับลักษณะอาคาร


     ใช้ได้เกือบทุกลักษณะอาคาร บ้าน แต่ไม่เหมาะกับ
      บ้านที่พบปัญหาปลวกในระดับความรุนแรงสูง
 
   ระบบเหยื่อไบโอ  (ใช้ได้กับทุกลักษณะอาคาร)

   ระบบเหยื่อเต็มระบบ  (พื้นที่โดยรอบของอาคาร 
    ต้องมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งสถานีเหยื่อรอบๆ  

 

ประสิทธิภาพ


     กำจัดปลวก (ตาย) ได้ หลากหลายสายพันธุ์
     แต่อาจจะไม่สามารถกำจัดปลวกได้ตายต่อเนื่องถึงรัง   
    กำจัดปลวกตายต่อเนื่องถึงได้ และตรวจสอบผลได้
 

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 


   
    -  การเลือกใช้น้ำยา ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ปลวก

    - ความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงาน

   -  คุณภาพ สารออกฤทธิ์ ของน้ำยาที่นำมาใช้

    - ปริมาณ อัตราส่วนผสมของน้ำยา
   
      - สายพันธุ์ของปลวก

      - คุณภาพของเหยื่อ

      - ปริมาณสถานีครอบคลุมพื้นที่

       - ความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงาน

 
  อัตราค่าบริการ        


  ไม่สูง  และมีอัตราคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงไม่มากในปีต่อๆไป   ปีที่ 1 ราคาสูงกว่าระบบน้ำยา เนืองจากต้องติดตั้ง
 อุปกรณ์สถานีเหยื่อและในปีถัดถัดไปราคาจะถูกลง  

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  044-013594  

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   


Visitors: 315,591