วิธีคิดราคาค่าบริการกำจัดปลวก

     ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณราคาค่าบริการนั้น มีปัจจัยหลักๆ อยู่  3 ปัจจัย คือ

  1. ขนาดตัวอาคาร
  2. ระบบกำจัดปลวก
  3. ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก 

ปัจจัยที่ 1  ขนาดตัวอาคาร

  การวัดขนาดตัวอาคารนั้น จะวัดจาก ความยาวรอบตัวอาคาร หรือวัดเส้นรอบตัวบ้าน (เมตร)    : ความยาวรอบตัวอาคาร (LM)

 


 

ปัจจัยที่ 2  ระบบกำจัดปลวก

       ระบบกำจัดปลวก ที่เหมาะสมกับบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ปลวก และลักษณะของตัวอาคาร  สำหรับอัตราคิดค่าบริการของแต่ละระบบนั้น จะไม่เท่ากัน   เช่น
 

  อัตราการคิดราคาค่าบริการ  ระบบเหยื่อ   400-700 บาท/ LM 1 เมตร  ** 

  อัตราการคิดราคาค่าบริการ ระบบน้ำยาเคมี  150-280 บาท/LM 1 เมตร  **

 

** หมายเหตุ :  อัตราการคิดราคาค่าบริการ ต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ พิจารณาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาปลวก


  ปัจจัยที่ 3   ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก

     ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก ก็ถือว่าเป็นอีก 1 ปัจจัย ถ้ามีระดับปัญหาของปลวกขั้นรุนแรง มีปลวกขึ้นกระจายทั่วบ้าน วิธีการกำจัดอาจจะต้องใช้ปริมาณสถานีเหยื่อ ปริมาณน้ำยา และระยะเวลาที่มากขึ้น ราคาค่าบริการอาจะสูงขึ้นตามไปด้วย

      ข้อสรุปนั้น  พบว่าปัจจัยที่นำมาคำนวณราคาค่าบริการ นั้น มีหลายๆ ปัจจัย   เนื่องจาก งานบริการกำจัดปลวก  จำเป็นจะต้องเลือกใช้วิธีการกำจัดปลวก ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ปลวก และลักษณะปัญหาของอาคาร   เช่น บางอาคารอาจจะใช้วิธีกำจัดปลวกเพียง 1 ระบบ  แต่บางอาคารต้องใช้หลายๆ ระบบ มาประยุกต์ ปรับปรุง ให้เข้ากับลักษณะของปัญหาปลวกนั้น

        สำหรับท่านใดที่กำลังประสบปัญหาปลวกขึ้นบ้าน หรือกำลังมองหาวิธีการป้องกันปลวก นั้น ทางทีมผู้เชี่ยวชาญของโฮมเคมีคอล ยินดีเข้าไปให้คำปรึกษา และประเมินราคาให้ ฟรี  สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาใกล้บ้าน


สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860  

                      081-8889076   

สาขาพิษณุโลก     055-334544   

สาขาสุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขาอุดรธานี       042-290207
 

สาขานครราชสีมา  
044-389099  

สาขาขอนแก่น      061-9470826

สาขาเพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   

สำรวจและให้คำปรึกษา ฟรี คลิกดูรายละเอียด
 มีปัญหา ปรึกษาเรา
ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook homechemical8
Visitors: 317,361