หลักการคิดราคาค่าบริการกำจัดปลวก

       ในปัจจุบันนั้น บริษัทกำจัดปลวกมีวิธีการคิดราคาค่าบริการ หลายรูปแบบ เช่น ราคาต่อรายปี   รายเดือน หรือราคาต่อครั้งบริการ  ส่วนวิธีการคำนวณราคาก็แตกต่างกัน เช่น คำนวณค่าบริการจาก ขนาดตัวอาคาร  ปริมาณน้ำยาที่ใช้  หรือ ระยะเวลาดูแล  เป็นต้น

     ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณราคาค่าบริการนั้น มีปัจจัยหลักๆ อยู่  3 ปัจจัย คือ

  1. ขนาดตัวอาคาร
  2. ระบบกำจัดปลวก
  3. ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก 

ปัจจัยที่ 1  ขนาดตัวอาคาร

  การวัดขนาดตัวอาคารนั้น จะวัดจาก ความยาวรอบตัวอาคาร หรือวัดเส้นรอบตัวบ้าน (เมตร)    : ความยาวรอบตัวอาคาร (LM)

 


 

                     สำหรับค่า LM ที่มีค่าสูงนั้น ราคาค่าบริการจะสูงขึ้นตามค่า LM   

 

ปัจจัยที่ 2  ระบบกำจัดปลวก

 

       ระบบกำจัดปลวก ที่เหมาะสมกับบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ปลวก และลักษณะของตัวอาคาร  สำหรับอัตราคิดค่าบริการของแต่ละระบบนั้น จะไม่เท่ากัน   เช่น

 

     อัตราการคิดราคาค่าบริการ  ระบบเหยื่อ       เริ่ม  400-700 บาท/  LM 1 เมตร  **

 

     อัตราการคิดราคาค่าบริการ ระบบน้ำยาเคมี  เริ่ม  150-280 บาท/ LM 1 เมตร  **

 

** หมายเหตุ :  อัตราการคิดราคาค่าบริการ ต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ พิจารณาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาปลวก


  ปัจจัยที่ 3   ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก

 

     ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก ก็ถือว่าเป็นอีก 1 ปัจจัย  เนื่องจากว่า ระดับของปัญหาปลวกหนัก เบา ระยะที่ 1 – ระยะที่  3 ก็มีผลต่อการกำจัดปลวก  ถ้ามีระดับปัญหาของปลวกขั้นรุนแรง มีปลวกขึ้นกระจายทั่วบ้าน วิธีการกำจัดอาจจะต้องใช้ปริมาณสถานีเหยื่อ ปริมาณน้ำยา และระยะเวลาที่มากขึ้น ราคาค่าบริการอาจะสูงขึ้นกว่าบ้านที่มีระดับปัญหาของปลวกเริ่มแรก ระยะที่ 1   

 

      ข้อสรุปนั้น  พบว่าปัจจัยที่นำมาคำนวณราคาค่าบริการ นั้น มีหลายๆ ปัจจัย   เนื่องจาก งานบริการกำจัดปลวก  จำเป็นจะต้องเลือกใช้วิธีการกำจัดปลวก ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ปลวก และลักษณะปัญหาของอาคาร   เช่น บางอาคารอาจจะใช้วิธีกำจัดปลวกเพียง 1 ระบบ  แต่บางอาคารต้องใช้หลายๆ ระบบ มาประยุกต์ ปรับปรุง ให้เข้ากับลักษณะของปัญหาปลวกนั้น

 

        สำหรับท่านใดที่กำลังประสบปัญหาปลวกขึ้นบ้าน หรือกำลังมองหาวิธีการป้องกันปลวก นั้น ทางทีมผู้เชี่ยวชาญของโฮมเคมีคอล ยินดีเข้าไปให้คำปรึกษา และประเมินราคาให้ ฟรี  สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาใกล้บ้านสำรวจและให้คำปรึกษา ฟรี คลิกดูรายละเอียด
 มีปัญหา ปรึกษาเรา
ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook homechemical8

สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์

Call center : 056-228860   

สาขา 1 พิษณุโลก     055-334544   

สาขา 2  สุพรรณบุรี   035-446638
 

สาขา 3  อุดรธานี       042-290207
 

สาขา 4 นครราชสีมา  
044-003346  

สาขา 5  ขอนแก่น      061-9470826

สาขา 6 เพชรบูรณ์     056-020582      
 
  

   

Visitors: 282,834