สำนักงานใหญ่ นครสวรรค์ 

เลขที่ 31/54  ม.10  ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก   ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000

 
โทร. 056-228860-62   (ระบบอัตโนมัติ 3 คู่สาย)

             056-200780

       

ฝ่ายขาย/วิชาการ    กด 1

      ฝ่ายบัญชี                กด 2

      ฝ่ายบริการลูกค้า     กด 3 

Fax : 056-200870
E-mail : homechemical@gmail.com

Facebok : homechemical8
Line ID : @homechemical
Instagram : homechemcal

 

ลูกค้าอ้างอิง สนง.นครสวรรค์      

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

โรงพยาบาลพิจิตร

ศาลากลาง และจวนผู้ว่า จ.นครสวรรค์ 

องค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สนง.ที่ดินจังหวัด (นครสวรรค์ ,กำแพงเพชร )

คลังจังหวัด (ชัยนาท ,นครสวรรค์ )

 
 

พุทธอุทยานนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

สำนักงาน AIS นครสวรรค์

พลโท สุรพันธุ์  อินทรบัวศรี

คุณธวัชชัย ไทยเขียว (รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)

อื่น ฯลฯ

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี        โทร : 056-228860
Visitors: 315,592