ระบบเหยื่อกำจัดปลวก  เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra)

      ระบบ Exterra เป็นระบบดักจับและเหยื่อล่อปลวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก้าวเข้าสู่ตลาดด้วยการเป็นวิธี กำจัดปลวกตายยกรังที่ดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม การค้นพบ  Exterra อยู่บนพื้นฐาน ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง มีงานวิจัยรองรับทำให้ Exterra เป็นระบบดักจับปลวกและเหยื่อล่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก และสร้างแนวดักจับปลวกได้สมบูรณ์ที่สุดเพียงระบบเดียว โดยการใช้สถานีฝังดิน เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra) กับสารดึงดูดปลวก  โฟกัส (Focus) ”                        

สารดึงดูดปลวก โฟกัส (Focus) คืออะไร ?

        โฟกัส (Focus)  คือ อาหารธรรมชาติที่ไม่มีพิษเจือปน เพื่อปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปลวกชอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารจะดึงดูดปลวกโฟกัสเข้ากินเหยื่อในสถานี เอ็กซ์เทอร์ร่า

ข้อดีของระบบเหยื่อ Exterra

    -  กำจัดปลวกได้ตาย ยกรัง 100 %

     - มีสารดึงดูดปลวก  โฟกัส (Focus) ”  นำทางปลวกให้เข้ามาในสถานี เอ็กซ์เทอร่า  ( ระบบเหยื่ออื่นๆ ไม่มี)

   -  ปลอดภัยต่อทั้งตัวท่าน สัตว์เลี้ยง  และสิ่งแวดล้อม

     

ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก

1. ระบบเหยื่อ Exterra กำจัดปลวกเต็มระบบ

     สำหรับ "บ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว" หรือ "ต้องการที่จะป้องกันปลวก" ที่จะเข้ามาโจมตีบ้าน ด้วยระบบป้องกันและกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก จาก Exterra เหมาะสมกับบ้านทุกลักษณะ โดยจะต้องมีการฝังสถานีเหยื่อใต้ดินเพื่อเป็นรั้วอัจฉริยะคอยดักจับปลวกรอบบ้าน และเป็นเพียงระบบเดียวที่มีสาร  Focus ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของการกำจัดปลวก

     ข้อดีระบบนี้  คือ  เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ปลอดภัย 100 % และค่าใช้จ่ายในปีต่อๆไปจะลดลง

  2. ระบบเหยื่อไบโอ Labyrinth (เลบี้ริ้น)

      เฉพาะ "บ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว" โดยทีมช่างจะนำสถานีเหยื่อบนดิน (Above-ground Station) ติดตั้งตรงจุดที่พบ

ปลวก  เมื่อกำจัดปลวกรังนี้จนตายยกรังแล้ว หลังจากนั้น จะป้องกัน "ปลวกรังใหม่" โดยการแถม "ระบบอัดน้ำยา" ให้ฟรี

       ข้อดีระบบนี้ คือ ในปีต่อๆไป ก็จะใช้ระบบอัดน้ำยาป้องกันเพียงอย่างเดียว เพราะปลวกที่ขึ้นบ้านเราได้ถูกกำจัดหมดแล้ว

   3. ระบบอัดน้ำยาเคมี

       สำหรับ "บ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว" หรือ "ต้องการที่จะป้องกันปลวก   ระบบน้ำยาเคมี เป็นวิธีสากลที่ใช้กันทั่วไปโดยการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร ที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบ คลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกันปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้ยิ่งขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพในกำจัดปลวกนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำจัดปลวก คือ คุณภาพของน้ำยา อัตราส่วนการผสมน้ำยา ปริมาณน้ำยาที่ใช้ จุดการอัดน้ำยา  

       ข้อดีระบบนี้ คือ ราคาถูก

 

  

 

 

 

 

 

     

         


 

Visitors: 78,050